home | over STORK  |  financieel  | contact alfabetische index 


Welkom op de website van STORK

De ooievaar komt over de hele wereld voor in volksverhalen. Er worden geluksbrengende eigenschappen aan hem toegeschreven. Maar wat is nu het echte verhaal achter de ooievaar?
Ga op deze website op zoek naar antwoorden en lees wat STORK voor de ooievaar betekent.
> Lees meer ...

 

Wintertelling 2018 - 13 en 14 januari 2018

“Toen ik in 1974 bij Vogelbescherming Nederland kwam werken, waren de ooievaars bijna uit ons land verdwenen. Dankzij het uitzetproject van Vogelbescherming en de inzet van vele vrijwilligers is de ooievaar als broedvogel weer helemaal terug in ons land.
De meeste ooievaars gaan op trek naar het warme zuiden, maar toch zijn er een aantal die hier overwinteren. Daar willen we zo veel mogelijk van weten, want meten is immers weten! Ik sta dan ook helemaal achter de oproep om met zoveel mogelijk mensen deel te nemen aan de wintertelling van de ooievaars. Iedereen kan meedoen, want iedereen herkent de ooievaar. Dus trek het veld in en tel mee. Het is in het belang van de ooievaars!”.

Nico de Haan

> Lees meer ...

Gouden Lepelaar voor Dick Jonkers

Zijn leven lang heeft Dick alles gedaan wat je kunt bedenken op het gebied van vogels. De ooievaar heeft er altijd deel van uitgemaakt. Wij kunnen niemand bedenken die langer dan Dick de ooievaars heeft gevolgd en heeft beschreven in talloze artikelen en boeken. Dick is STORK-bestuurder van het eerste uur en mede-oprichter van STORK. Daarom vond het STORK-bestuur het de hoogste tijd worden, om Dick te onderscheiden met een Gouden lepelaar. Vogelbescherming vond dit ook en 7 oktober was het zover. Juun de Boer (Vogelbescherming) kwam naar Ankeveen om Dick (rechts) de gouden lepelaar op te spelden. Gefeliciteerd Dick!
Brochure Ooievaar

Al langere tijd bestond bij STORK het idee om een brochure uit te brengen, met daarin veel wetenswaardigheden over de ooievaar. Sponsors werden snel gevonden en we zijn aan het werk gegaan. Het resultaat is een prachtige brochure van 20 pagina's, vol informatie en foto's.
U kunt de brochure tegen verzendkosten bij STORK aanvragen.
> Lees hier hoe u dat kunt doen ...


Boeken

'Zeg kleine ooievaar' 
Uitgeverij KNNV

Een samenwerking tussen STORK en uitgeverij KNNV heeft geleid tot een prachtig prentenboek over ooievaars. Uiteraard is het te koop bij STORK.

STORK stelt een aantal exemplaren van 'Zeg kleine ooievaar' gratis beschikbaar
aan o.a. scholen, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven. U betaalt alleen de verzendkosten.
> Klik hier om te lezen wat u daarvoor moet doen

 

'Vogels en de liefde'
Uitgeverij KNNV

Hoe zit dat eigenlijk met vogels en de liefde? Zijn vogels voor altijd bij elkaar of vervluchtigt de liefde al snel? Zoveel vogels, zoveel liefdes, ontdekte Elvira Werkman toen ze in de vogelliteratuur dook en met tientallen kenners sprak. In Vogels en de liefde deelt ze haar bevindingen op een lichte en nuchtere manier.

Uiteraard wordt in het boek de ooievaarsliefde ook belicht.
> Klik hier om naar de website van KNNV te gaan

 

'De Ciconiis Tractatus' 
Uitgeverij Boekscout

Een nieuw ooievaarsboekje, maar tegelijkertijd is het het oudste Nederlandse boekje over de ooievaar.  Het is een tweetalige uitgave en bevat naast de vertaling ook de originele tekst van De Ciconiis Tractatus.
Zoals gebruikelijk was in de universitaire wereld van die tijd publiceerde Martinus Schoockius zijn verhandeling over de ooievaar in het Latijn. De eerste druk verscheen in 1660 in Groningen en de tweede in 1661 in Amsterdam. Het is de eerste in Nederland verschenen vogelmonografie en het oudste Nederlandse boekje over de ooievaar. Het geeft als een mini-encyclopedie een beeld van hetgeen er door schrijvers, bijbelvertalers, kerkvaders en geleerden vanaf de klassieke oudheid tot halverwege de zeventiende eeuw over deze boeiende vogel geschreven is.
> Klik hier om te lezen hoe hoe het boekje kunt bestellen.

 

In de kantlijn

 

Gegevens invoeren:

   

> Nestkaart Ooievaar
voor het melden van
(broed)gegevens.

-------------------------------

Wintertelling 2018
Telt u weer mee? Lees meer bij
Wintertelling 2018

Foto René Sluimer
(inzending fotowedstrijd 2013)

--------------------------------

Beleef de Lente 2017
Beleef de Lente 2017

--------------------------------

Radio en TV

Succesvolle ooievaar, 21 maart
Dode kuikens bij ooievaar, 7 mei

Omroep West:
Ooievaars bouwen steeds vaker nesten in bomen, 26 maart

RTV L1mburg:
Ooievaarsnest Gennep, 5 mei

--------------------------------

Melden dode ooievaar:
Ooievaars in de problemen

--------------------------------

Wintertelling 2017, minder ooievaars geteld
> Lees meer ...

--------------------------------

Ooievaars en weidevogels
> Lees meer ...

--------------------------------


Draagt u de ooievaars een warm hart toe? Dan kunt u donateur van STORK worden
> Lees meer ...

--------------------------------

 

STORK wordt financieel mede-ondersteund door Vogelbescherming Nederland.