home


Column

Over ooievaars wordt veel geschreven. Daar doen ringers, weblogschrijvers, ooievaarsliefhebbers en STORK-bestuurders ook hard aan mee. Leest u mee?

 

maart 2018

Grote bek

"Bij Venloo zijn door den heer Peeters 2 ooievaars geschoten." Zo luidt de volledige tekst over een merkwaardig voorval in Venlo, beschreven in De Zuid-Willemsvaart van 7 maart 1895. Een berichtje zonder commentaar, zonder toelichting.
Waarom is hier eigenlijk over geschreven?

Was het normaal in die tijd om ooievaars te schieten en werd de actie van den heer Peeters beschouwd als een goede prestatie? Of hield de vermelding in de krant een veroordeling in, was het juist verontwaardiging dat deze statige vogels waren geschoten?

Verder lezend in oude teksten kom je beide tegen. Het schieten van ooievaars was toegestaan en de vooroordelen van nu, waren er toen ook. De ooievaar werd makkelijk als schadelijk beschouwd en beschuldigd van 'wilddieverij'. Gelukkig weten we nu beter. Mensen waren toentertijd ook wel begaan met het lot van ooievaars.
In de Haagse Courant van 6 februari 1897 is te lezen: 'Een lentebode ... Of een afgedwaalde. Te Roosendaal is Zondag een ooievaar gezien. Arm beest!'

Ooievaars die worden geschoten is niet goed voor de aanwas van kinderen. En in Gennep deden snoeken er nog een schepje bovenop. In hetzelfde artikeltje, over de geschoten ooievaars, staat over een grote snoek in Gennep: 'Wanneer het dier den bek opent, kan deze een kinderhoofd bevatten.'

In Gennep gebeurde en gebeurt het ...

Wim van Nee

Eerder verschenen als weblog in Beleef de Lente, 16 maart 2018


 

 

 

Inhoud

Grote bek
maart 2018 

Gemiddelde ooievaar
februari 2018 

Ooievaart
januari 2018