de zin van het ringenelsa ringenregels en afspraken |  wanneer ringen?


Ringen - Wanneer ringen?

Uw jongen laten ringen?
Heeft u jonge ooievaars op uw nest en u wilt wel dat ze geringd worden, stuur dan een
mailtje naar het secretariaat van STORK (klik op de link).
We brengen u dan in contact met de STORK-ringer in uw regio.
Als u uw ringer al kent, dan kunt u natuurlijk rechtstreeks met de ringer afspraken maken.
Neem tijdig contact op met STORK of de STORK-ringer, liefst als u zeker weet dat er jongen zijn. Dan is er alle tijd om zonder tijdsdruk met de ringer een afspraak te maken.

 

Spreiding en dekking

Het ringen gebeurt met een bepaalde spreiding en dekking over Nederland. De basis voor die dekking is vastgesteld middels een onderzoek, uitgevoerd door het NIOO. Op sommige plekken wordt meer dan voldoende geringd, op andere plekken te weinig. Soms heeft dat te maken met het enthousiasme van de mensen ter plaatse, soms zijn nesten niet bereikbaar, soms is men onbekend met het belang van ringen en soms willen mensen niet dat er geringd wordt uit angst voor verstoring.

Initiatief

Het initiatief om te ringen kan worden genomen door de nesteigenaar of door een bevoegd ringer. Het kan ook gebeuren, dat namens STORK gevraagd wordt of er geringd mag worden. Dit zal onder andere gebeuren op die plekken, waar de dekking te laag is. Voorop staat dat de nesteigenaar altijd mag zeggen, dat hij of zij niet wil dat er geringd wordt. Dan gebeurt het ook niet. Als ringer en nesteigenaar het eens zijn, dan kunnen er afspraken gemaakt worden.

Leeftijd jongen

Zodra het contact met de ringer is gelegd, kan worden uitgerekend wanneer het het beste moment is om te ringen. De beste leeftijd van de jongen is 5 weken. De poot is dan dik genoeg en wordt niet meer dikker. Het bovenloopbeen, de tibia, is lang genoeg, zodat de ring niet klemt tussen de buik en het hakgewricht. De jongen houden zich 'dood' als de ringer bij het nest komt. Er breekt geen paniek uit.

Naar boven

Het volgende op te lossen probleem is: hoe komt de ringer boven? Als het nest niet te hoog is (max. 8 meter) en het nest is stevig, dan is een goede ladder voldoende. Bij hogere nesten of bij twijfel aan de stevigheid, is een hoogwerker een goede uitkomst. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de nesteigenaar. In sommige gemeenten is de brandweer erg behulpzaam.

Naar beneden

Als er publiek bij is, dan kunnen de jongen mee naar beneden genomen worden. Voor de ringer is dit prettig. De jongen kunnen goed bekeken worden en ze kunnen worden gewogen en gemeten. Dit levert weer aanvullende informatie op. Voor het publiek is het ook leuk. Je ziet niet elke dag een jonge ooievaar van zo dichtbij. Na het ringen worden de jongen weer op het nest gelegd. De oudervogels komen weer naar het nest en het nestleven gaat verder of er niets gebeurd is.

Uitvliegen

Jonge ooievaars vliegen uit op een leeftijd van 9 tot 10 weken. De jongen zijn daarna nog regelmatig op het nest te vinden. Soms landen ze op een vreemd nest. Dat gaat vaak goed maar kan ook wel geruzie opleveren. Uiteindelijk zullen ze steeds makkelijker de weg naar hun eigen nest terugvinden. Ze overnachten op het nest.

Kosten

Het ringen kost veel geld. Ringers maken hun kilometers om bij de nesten te komen en ook de ringen zelf zijn duur. Gemiddeld over heel Nederland kost het ringen van één jonge ooievaar ongeveer € 10,-.
We hebben er in het verleden altijd naar gestreefd, dat de kosten door STORK worden betaald. Helaas is het budget van STORK op dit moment niet toereikend, om het ringen volledig te blijven bekostigen. We vragen daarom aan nesteigenaren of ze willen bijdragen in de kosten. Als zij dat niet willen of kunnen, dan maakt STORK of de STORK-ringer zelf de afweging of er wel of niet geringd gaat worden.

Opnames voor VARA's Vroege Vogels tijdens het ringen van het
Beleef de Lente-nest in Gorssel in 2012
> Bekijk film

 

 

 

Als het veilig kan, dan met een ladder
naar boven.

Elsa-ringen kunnen met de hand worden dichtgeklikt.