foto en film  | fotowedstrijd 2013  | internationaal  | ooievaars gefilmd  | historische natuurfilms


Foto en Film - Historische natuurfilms

DVD Ooievaars Natuurlijk
te koop voor € 10 bij de AVN

•E-mail:
info@avn.nl
•Website:
www.avn.nl

Tussen 1983 en 2008 maakten Jan van den Ende (1922-2008) en Monique van den Broek diverse natuurdocumentaires. Meestal waren de duinen onderwerp van hun films.
Op de DVD "Ooievaars Natuurlijk" zijn de films over de stad en met name over Den Haag bij elkaar gebracht.

 

OOIEVAARS NATUURLIJK (2002)
in opdracht van de Haagse Vogelbescherming.
Geen vogel beleefde zo’n opzienbarende terugkeer in Nederland als de ooievaar. Na zijn alarmerende verdwijning rond 1970 startte Vogelbescherming Nederland een herintroductieplan.
Door bescherming en herstel van hun voedselgebied zullen ooievaars in de toekomst steeds beter op eigen poten kunnen staan.

Jan van den Ende en Monique van den Broek volgden de ooievaar op zijn liefdespad en tijdens de zorg voor de jongen. Zij reisden mee met de jonge vogels die, zonder hun ouders, de weg naar Afrika weten te vinden. Zo kunt u meegenieten van duizende ooievaars die, zeilend op thermiek, zich gereed maken voor de oversteek vanuit Spanje naar Marokko. (27 minuten)

STRUINEN DOOR DE DUINEN (2002)
in opdracht van Duinwaterbedrijf Zuid-Holland. Compilatie van duinfilms gemaakt ter gelegenheid van de Dr. Abraham Schierbeekprijs; uitgereikt door burgemeester Deetman aan Jan van den Ende en Monique van den Broek op 12 maart 2002. (15 minuten)

CLINGENDAEL (1999)
in opdracht van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag e.o. Op het landgoed Clingendael gaan historie en natuur hand in hand en dwaalt u van verleden naar heden. In de 17de eeuw legt de familie Doublet een Franse tuin aan middenin de clingen (oude duinen) tussen Wassenaar en Die Haghe. Anderhalve eeuw later richt de familie van Brienen de tuin in volgens de Engelse landschapsstijl. De Japanse tuin van freule Daisy van Brienen dateert van het begin van de 20ste eeuw. Kort na haar dood breekt de 2e Wereldoorlog uit en maakt Rijkscommissaris Seyss-Inquart het landgoed tot de “Vesting Clingendael”. In 1954 koopt de Gemeente Den Haag het landgoed aan, dat nu vrij toegankelijk is. (27 minuten)

NATUUR NABIJ (1997)
in opdracht van IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie. In Nederland, een van de dichtstbevolkte landen ter wereld, blijkt de natuur soms dichterbij te zijn dan we denken. Een ooievaarsnest boven voorbijrazende treinen; bijenkasten op het dak middenin de stad; een watertuin in het oude centrum; ringslangen in de achtertuin; een nest jonge torenvalken in een plantenbak op tien hoog. Het wordt duidelijk dat met eenvoudige maatregelen allerlei planten en dieren een steuntje in de rug kunnen krijgen. (27 minuten)

DEN HAAG NATUURLIJK (1986)
in opdracht van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag e.o. en de Haagse Vogelbescherming. Voor gewone recreanten, maar ook voor de doorgewinterde natuurliefhebber blijkt in en rond onze steden nog heel wat te beleven. Den Haag is zo’n stad met vlakbij puur Hollandse polders, prachtige loofbossen en een -voor Europa- uniek duinlandschap. (27 minuten)

De films, oorspronkelijk opgenomen op 16 mm film, zijn gedigitaliseerd en nu weer toegankelijk voor een breed publiek. In 2009 werd de DVD “Rietland in de Randstad” uitgebracht in samenwerking met Natuurmonumenten. Daarna volgde “Drie Decennia Duinen”. Dunea, de waterleverancier in Zuid-Holland, heeft deze prachtige DVD laten maken met een overzicht van 30 jaar filmopnamen in de Meijendelse duinen.

Sponsors:
Stichting Fonds 1818;
Haagse vogelbescherming;
Alg. Ver.voor Natuurbescherming voor Den Haag e.o.;
M.A.O.C. gravin van Bylandt Stichting;
Stichting van Mourik;
Stichting Wijkkrant Bezuidenhout;
Mevrouw L. Jalink;
De heer J. Röntgen;

 

HISTORICAL NATURE DOCUMENTAIRIES

Between 1983 and 2008, Jan van den Ende (1922-2008) and Monique van den Broek made a number of nature documentaries. Usually, but not always, they had the Dutch dunes as subject. This DVD is a collection of documentaries about nature inside the city and in particular nature inside the city of The Hague.

STORK STORIES IN THE NETHERLANDS (2002)
Never has a bird experienced such a spectacular comeback in the Netherlands as the stork. After its alarming disappearance around 1970, the Dutch Society for the Protection of Birds instigated a re-introduction programme. The storks’ feeding areas are being restored and protected so that the birds are better able to fend for themselves. Jan van den Ende en Monique van den Broek spent many hours observing the storks from the time of their courtship through to the care of their offspring. They travelled with the young birds, who, without their parents, found their way to Africa by instinct. You, too, can experience the pleasure of following the thousands of storks, gliding on the thermals, as they journey to Morocco from Spain

CLINGENDAEL (1999)
On the estate of Clingendael in The Hague, where history and nature go hand in hand, you can wander from the past to the present.In the 17th century the Doublet family laid out a French garden in an old dune valley. Well over a century later the Van Brienen family had the grounds laid out in the style of an English country garden. The Japanese garden of Lady Daisy van Brienen dates from the early 20th century. Shortly after her death the Second World War broke out and Reich Commissioner Seyss-Inquart turned the estate into “Fortress Clingendael”. Since 1954, when the city of The Hague bought it, the estate has been open to the public.

NATURE ON YOUR DOORSTEP (1997)
This documentary shows that in The Netherlands, one of the most densely populated countries in the world, nature is sometimes nearer at hand than we may think: A storks' nest high above a busy train line; beehives on a roof in the middle of town; a water garden in the old town centre; ring snakes in a backyard; a nest of young kestrels in a window box on the tenth floor; railway embankments and roadsides covered with wild flowers. The film also indicates how we can lend a helping hand to all kinds of plants and animals with fairly simple measures. Nest boxes are not only used by birds, but also by solitary insects. Tunnels under the road are not only meant for badgers, but also for toads. Sand martins even accept an artificial nesting wall in the middle of a residential area.

THE HAGUE NATURALLY (1986)
The city of The Hague lies in the midst of different landscapes, such as the original Dutch polder, woods, and dunes that are unique in Europe. Old Roman roads are still to be found, as well as the first stone buildings of this city founded in the year 1200. class="auto-style1">The digitalisation of this project was realised with financial support from:
Stichting Fonds 1818;
Haagse vogelbescherming;
Alg. Ver.voor Natuurbescherming voor Den Haag e.o.;
M.A.O.C. gravin van Bylandt Stichting;
Stichting van Mourik; Stichting Wijkkrant Bezuidenhout;
Mevrouw L. Jalink;
De heer J. Röntgen;

Productiebegeleiding Monique van den Broek
© Foto’s: Filmproductie van den Ende;
© Foto ooievaar: Caroline Walta
© 2012 Filmproductie van den Ende