zwarte ooievaar  |  zwarte ooievaar T188  |  meldingen


Zwarte Ooievaar - Meldingen

 

Bijzondere bezoek in Drenthe
Wim van Nee - Is als weblog verschenen in Beleef de Lente 2020

Het begon een week of twee geleden op zo’n lekkere warme dag. Ineens was hij er, een zwarte ooievaar. Hij vloog zomaar boven ons huis en draaide zijn rondjes op de thermiek, om daarna in glijvlucht uit het zicht te verdwijnen. De dagen erna zagen we bijna dagelijks witte ooievaars overvliegen. Het vermoeden begon te rijzen, dat ze in de buurt bivakkeerden.

Erica, 30 april 2020 

NEST
Afgelopen week kwam het antwoord. Een paartje witte ooievaars en één zwarte ooievaar maken samen aanspraak op een paalnest in de buurt. En hoe dat gebeurt, is bijzonder. De zwarte ooievaar zit op het nest, de twee witte zien het vanaf het rieten dak van een schuurtje met lede ogen aan. Als zij samen op de wieken gaan, dan voegt de zwarte verwant zich bij hen. Heel gebroederlijk vliegen ze samen naar een thermiekbel om hoogte te winnen. Een derde witte ooievaar sluit aan. Vier ooievaars zweven rond tegen een prachtige blauwe voorjaarslucht. Langzaam keren de witte ooievaars terug, ze komen als eerste beneden en landen op hun nest. Ze klepperen luid ter bevestiging van de paarband, want voor een echte paarband is een nest onmisbaar. Maar een paar tellen later volgt de zwarte ooievaar en als die aanstalten maakt om ook op het nest te landen, maken de witte onmiddellijk plaats. Het is duidelijk wie het meest te vertellen heeft.

 

Schoonebeek, 10 april 2020

SCHUW
Maar wat is hier nu aan de hand? Zwarte ooievaars broeden (nog) niet in Nederland. Het zijn schuwe vogels van moerasbossen, die veel te vinden zijn langs rivieren zoals de Elbe. Het zijn vooral vogels van het water en ze eten onder andere vis. Dat is anders dan onze witte ooievaar, die zijn voedsel vooral vindt in de (natte) weiden, langs slootkanten en in ruigtes. Zwarte ooievaars broeden in de bomen van moerasbossen, ver weg van menselijke drukte.

VERWANTSCHAP
De keuze van de zwarte ooievaar voor het kunstnest in een gecultiveerde omgeving is echt heel opmerkelijk. Toch lijkt hij zich hier helemaal thuis te voelen tussen de witte, ze herkennen de verwantschap. Het samen optrekken ziet er vriendelijk uit, behalve als de twee witte op het nest gaan staan. Die plek is voor de zwarte ooievaar en dat laat hij merken.

TAKKENSLEPERIJ
Van serieus broedgedrag is echter geen sprake. Het nest is bijna kaal en de zwarte ooievaar houdt zich in zijn eentje niet bezig met takkensleperij. Ook de witte ooievaars zetten niet overtuigend door. Als ze echt zouden willen dan kunnen ze de zwarte ooievaar wel de baas. Er is wel een verklaring voor. Het witte ooievaarsvrouwtje is nog maar twee jaar oud. Dat is jong om al tot broeden te komen. Het is maar de vraag of ze al geslachtsrijp is. Het bezetten van het nest is voor haar nog slechts een spel.
De zwarte ooievaar triomfeert.
Voorlopig...

Schoonebeek, 10 april 2020

 


 

Geringd in Frankrijk

- met dank aan Arjan Boele -

Op 21 augustus 2016 werd in Drenthe een geringde  Zwarte Ooievaar gezien, in gezelschap van 15 witte ooievaars (zie waarneming.nl). Op zondag 11 september vloog de vogel over de telpost in Lopik(zie www.trektellen.nl) en ik vond hem maandagochtend 6 km WZW van de post terug samen met 20 witte Ooievaars. Van die 20 hadden er 7 een ring (alle >1 kj) en die kwamen uit Drenthe (3), Overijssel (2), Friesland (1) en Gelderland (1). Mooi noordelijk groepje dus!

Er was uiteraard ook Franse aandacht voor deze melding (zie www.cigogne-noire.fr)
en ook op de website van Sovon is er aandacht aan besteed (zie www.sovon.nl).