>> archief <<  home | terug naar sitemap


Wintertelling 2015 - 668 ooievaars geteld.

Onstuimig weer was troef tijdens deze wintertelling. Eropuit gaan of toch maar niet?
Het woeste weer is geen reden is geweest om binnen te blijven. Er is massaal geteld en gemeld. Velen hebben gebeld of ge-sms't, nog meer melders hebben een mailtje gestuurd, maar verreweg de meesten hebben gebruik gemaakt van waarneming.nl. En dát heeft het verwerken van de telgegevens een stuk makkelijker gemaakt.

Het totaal aantal melders was dit jaar 340. Na plussen en minnen, het elimineren van dubbeltellingen en het doen van navraag, is het totaal uitgekomen op 668. Dit is meer dan de voorgaande jaren, zelfs meer dan er ooit zijn geteld tijdens de wintertellingen.

 

De laatste zes jaren op een rijtje:

2010 497
2011 592
2012 653
2013 579
2014 523
2015 668

 

Globale verdeling over het land:

Noord-Nederland: 321
Oost-Nederland,
inclusief IJsselstreek:
57
Midden-Nederland, inclusief Het Gooi en grote rivierengebied: 129
West-Nederland: 129
Zuid-Nederland: 38

Vorig jaar meldden we nog dat het erop leek, dat de overwinterende populatie kleiner werd. We hebben toen ook al aangegeven, dat we voorzichtig moeten zijn met voorbarige conclusies. Het aantal van nu geeft aan, dat die voorzichtigheid terecht is.

 

Meer melders

Nu kunt u zich afvragen hoe het kan, dat er meer overwinteraars gemeld zijn. Hieronder enkele punten die hier invloed op hebben.

 

Meer ooievaars

Er zijn ook factoren die invloed kunnen hebben op het werkelijke aantal overwinteraars.


Meer vragen

Nog een paar punten rondom trekgedrag die tot nadenken stemmen:

Wat is de invloed van klimaatverandering? Is er op de trekroutes en in de overwinterings-gebieden iets aan de hand? Wat is de invloed van de groei van de wereldbevolking met alle bijbehorende gevolgen op het gebied van agrarisch en industrieel grondgebruik en verstedelijking?
Kortom, genoeg om over na te denken en te onderzoeken. STORK houdt u op de hoogte.

 

Dank

Een woord van dank aan prof. mr. Pieter van Vollenhoven, voor het schrijven van de oproep en aan de medewerkers van waarneming.nl, voor het maken en beschikbaar stellen van de module voor de wintertelling.

En ...

... we bedanken iedereen die geteld, gemeld en geholpen heeft!
Zonder jullie inzet, hulp en informatie is een telling niet mogelijk.

 

 


Wintertelling 2015

 

Alweer ooievaars tellen?

Moeten wij nu alweer ooievaars gaan tellen? Wanneer houdt dat eindelijk eens op?
Kijk, zo ken ik mijn toegewijde ooievaarstellers weer. Enigszins recalcitrant, maar toch immer van goede wil.

Dierbare tellers. De telling wordt gehouden op 10 en 11 januari 2015.
En... op 10 januari is onze trouwdag,
48 jaar geleden. Dan hoeft U dát niet meer te tellen.

De ooievaars- en wintertelling gaat om:
- het in kaart brengen van de
  verblijfplaatsen;
- het vaststellen van het aantal
  overwinteraars;
- het AFLEZEN van zo veel mogelijk
  ringnummers.
En niet voortdurend zeggen dat u dat laatste niet goed kunt zien. Een verrekijker en een bril doen wonderen!

De informatie gaat naar www.ooievaars.eu. En kijk wederom of u ‘mijn’ zwarte ooievaar uit 2010 met ringnummer T 188 nog ziet.

Met een hartelijke tel-groet,
Professor Mr. Pieter van Vollenhoven
Foto: Caroline Walta