>> archief <<  home | terug naar sitemap


Wintertelling 2016 - 16 en 17 januari 2016

Vorig jaar zijn er tijdens de wintertelling 668 ooievaars geteld, weet u het nog? Het was het hoogste aantal in 15 jaar. Dit jaar gaan we weer tellen, doet u ook (weer) mee?

Het doel van de wintertelling is meer inzicht krijgen in de aantallen overwinteraars en de plaatsen waar ze verblijven. Het is ook zinvol om te weten wélke ooievaars overwinteren. Daarom is het aflezen van ringen belangrijk.
Alle verzamelde informatie levert kennis op over de ooievaars die blijven en die vertrekken, kennis die kan bijdragen aan een betere bescherming.

 

Wintertelling 2016, de resultaten

Het is al meer dan een half jaar geleden, dat de wintertelling is gehouden. Daarover heeft u nog iets tegoed: de resultaten.

De opzet van te telling was dit jaar iets anders. Om een betere dekking te krijgen, is de telling gecombineerd met de watervogeltelling van Sovon. Het gevolg was wel, dat het langer heeft geduurd, voordat we de resultaten kunnen publiceren, maar gelukkig is het nu zover.
Via onderstaande link, komt u direct bij het artikel, dat Sovon en STORK gezamenlijk publiceren.
> Hoeveel overwinterende ooievaars in Nederland?

 

Opwarmertje: ooievaars in ... Finland
In 2015 heeft voor het eerst in de geschiedenis een paar ooievaars gebroed in Finland. En u raadt het al ... in de aansluitende winter heeft er ook één overwinterd.
> Lees meer ...

 

 

Historisch

Ook in het verleden waren er ooievaars die ervoor kozen om niet op trek te gaan. Lees het volgende oude nieuws maar eens: