>> archief <<  home | terug naar sitemap


Wintertelling 2017 - Minder oooievaars geteld

De gegevens van wintertelling van dit jaar zijn in samenwerking met Sovon verwerkt. Het heeft een opmerkelijk resultaat opgeleverd. Tijdens het telweekend zijn 553 ooievaars geteld. Dit is veel minder dan de 750 van 2016.

We moeten natuurlijk voorzichtig zijn met conclusies, omdat niet alle ooievaars daadwerkelijk worden gezien en gemeld. De bladzijden op deze website over de wintertalling zijn voor en tijdens het telweekend aanzienlijk vaker bezocht dat in 2016. Dat geeft aan dat veel meer mensen wisten van de telling. We hebben daarom redenen om aan te nemen dat het aantal overwinterende ooievaars echt minder was dan in 2016.

Het was ook opvallend, dat veel ooievaars gemeld zijn op plekken waar afval wordt verwerkt. We weten dat ooievaars gebruik maken van dergelijke plekken, met name tijdens de trek in Spanje. Dat ook in Nederland de ooievaars gebruik maken van vuilstort- en verwerkingslocaties, lijkt een toenemende trent.

 

In beweging

De natuur is constant in beweging en dat geldt ook voor de ooievaarspopulatie. Er is nog steeds sprake van groei, we schatten het aantal broedparen in 2016 op ongeveer 1000. Ooievaars gaan steeds meer in bomen broeden, op dit moment waarschijnlijk meer dan 50 % van de broedgevallen. Ook trekgedrag is aan verandering onderhevig. Trekroutes veranderen en er is jaarlijks variatie in de overwinterende populatie. Genoeg redenen om de populatieontwikkeling goed te volgen.

 

 

Belangstelling voor de telling van radio en televisie:
> De wintertelling in het nieuws

 

Heeft u nog aanvullende informatie? Stuur dan een e-mail naar wintertelling2017@ooievaars.eu. En mocht u een leuke foto hebben gemaakt van overwinterende ooievaars, stuur die gerust mee. Die geven we een plekje op deze website.

 

Foto's gemaakt door melders

 

 

 

 

 

 

Foto: Ane van Rees,
tweede prijs  STORK-fotowedstrijd 2013

 

 


Wintertelling 2017

 Foto: Lisanne de Vries,
eervolle vermelding STORK-fotowedstrijd 2013