>> archief <<  home | terug naar sitemap


Wintertelling 2018 - 13 en 14 januari 2018

Succesvol telweekend zit erop...

De meeste gegevens zijn binnenkomen. Deze gegevens worden verwerkt en zullen resulteren in een publicatie met de bevindingen. Er is nu al wel iets te zeggen over de eerste resultaten.

In totaal hebben 493 waarnemers ooievaars gezien en gemeld. Geweldig!
De eerste telling van al deze meldingen geeft een totaal van 583 overwinterende ooievaars in ons land. Het is in ieder geval meer dan in 2017, maar minder dan in 2016.
Er moeten nog meer gegevens binnenkomen en we verwachten dat het eindtotaal tot 10 % hoger kan uitkomen.
Als alle gegevens verwerkt zijn, dan doen we daar uitgebreid verslag van.
We gaan op zoek naar opvallende dingen. Eén willen we alvast noemen. Er zijn weinig grote concentraties ooievaars gezien. Door het zachte weer is er voldoende voedsel te vinden en veel ooievaars zijn in de buurt van hun nest gebleven. Dat heeft gezorgd voor een grote spreiding en dát heeft er weer voor gezorgd, dat veel mensen ooievaars hebben gezien. Geen grote groepen, vaak maar één of twee.

U kunt uw gegevens nog steeds insturen. Alle informatie is welkom!
We willen iedereen die heeft meegeteld enorm bedanken. Het was een prachtig telweekend!

13 januari 2018
Het broedpaar van De Klencke (Oosterhesselen, Drenthe) is deze winter gebleven. Het nestonderhoud gaat door.  Foto gemaakt tijdens telrondje van zaterdag 13 januari.

 


Overwinterende ooievaar in Sleen (Dr)
13 januari 2018
Foto: Bennie Bergman

 

In beweging

De natuur is constant in beweging en dat geldt ook voor de ooievaarspopulatie. Er is nog steeds sprake van groei, we schatten het aantal broedparen in 2017 op 1025-1075.
Ooievaars gaan steeds vaker in bomen broeden en ook het trekgedrag is aan verandering onderhevig. Trekroutes veranderen en er is jaarlijks variatie in de overwinterende populatie.

Genoeg redenen om de populatieontwikkeling goed te blijven volgen. Tijdens de wintertelling van 2016 werden ongeveer 750 ooievaars gezien. In 2017 waren het er 553. Wat zal 2018 brengen?

Hoeveel, waar ...
Ooievaars laten zich goed zien. Dat maakt het voor iedereen mogelijk om mee te tellen. Ziet u tijdens het telweekend ooievaars, geef het aantal door aan STORK en geeft de plek waar u ze gezien heeft zo nauwkeurig mogelijk aan.

... en welke?
Het is ook belangrijk om te weten welke ooievaars blijven en welke op trek gaan. Het aflezen van ringen is daarbij van groot gelang. Ook aflezingen van ringen buiten het telweekend zijn waardevol.

 

Belangstelling voor de telling van de media:
> De wintertelling in het nieuws


Wintertelling 2018


Trek het veld in en tel mee!

“Toen ik in 1974 bij Vogel-bescherming Nederland kwam werken waren de ooievaars bijna uit ons land verdwenen. Dankzij het uitzetproject van Vogel-bescherming en de inzet van vele vrijwilligers is de ooievaar als broedvogel weer helemaal terug in ons land.
De meeste ooievaars gaan op trek naar het warme zuiden, maar toch zijn er een aantal die hier overwinteren. Daar willen we zo veel mogelijk van weten, want meten is immers weten! Ik sta dan ook helemaal achter de oproep om met zoveel mogelijk mensen deel te nemen aan de wintertelling van de ooievaars. Iedereen kan meedoen, want iedereen herkent de ooievaar. Dus trek het veld in en tel mee. Het is in het belang van de ooievaars!”.

Nico de HaanFoto: Lisanne de Vries,
eervolle vermelding STORK-fotowedstrijd 2013

Foto's van melders