home | over STORK  |  financieel  | contact alfabetische index 


Welkom op de website van STORK

De ooievaar komt over de hele wereld voor in volksverhalen. Er worden geluksbrengende eigenschappen aan hem toegeschreven. Maar wat is nu het echte verhaal achter de ooievaar?
Ga op deze website op zoek naar antwoorden en lees wat STORK voor de ooievaar betekent.
> Lees meer ...

 

Seizoen 2022

Vogelgriep
Vogelgriep is al langer een probleem. Verspreid over het land zijn dit jaar al meerdere besmette ooievaars aangetroffen en het aantal verdachte gevallen groeit. Ooievaars zoeken hun voedsel vaak in gebieden waar watervogels voorkomen. Daar kunnen ooievaars ook gemakkelijk een besmetting oplopen. Zo zijn er genoeg redenen om extra oplettend te zijn.
Zowel volwassen als jonge ooievaars kunnen het slachtoffer zijn. Wees alert op afwijkend gedrag en een onverwachte dood van ogenschijnlijk gezonde dieren. Raak deze dieren niet aan.

Lees hier meer over hoe je een besmette ooievaar herkent en wat je kunt doen.

Problemen boven het spoor
Een lastig probleem ondervindt ProRail.
Het aantal nesten op de portalen van de spoorwegen neemt toe en dat kan voor onveilige situaties zorgen.
> Opnieuw gevaar door ooievaarsnesten
boven het spoor bij Meppel
  (NOS)
> Ooievaarsnesten in bovenleidingen van treinen zijn toenemend probleem (SpoorPro)
Kunstnesten
Veel mensen plaatsen kunstnesten, maar is
dat nog wel nodig?
> Lees meer ...

 Zijn ooievaars een bedreiging voor weidevogels?

In de jaren zestig van de vorige eeuw was de ooievaar vrijwel als broedvogel uit Nederland verdwenen. Dankzij een succesvol herintroductie programma zijn er nu weer 1300 tot 1500 broedparen. Maar nu gaan er geluiden op dat deze toename van ooievaars een nadelig effect zou hebben op de stand van de weidevogels. Veel mensen denken dat ooievaars kuikens van weidevogels eten. STORK legt graag uit waarom dit een misverstand is.
> Lees meer ... 

> Is de opmars van de ooievaar de doodsteek voor de weidevogel? Wij zochten het voor je uit! -
RTV Oost, 24 augustus 2020


Een greep uit publicaties met ooievaars in de hoofdrol

Ooievaarskinderen tellen
Over broedsucces gebaseerd op Nestkaart Ooievaar
Sovon Nieuws, maart 2022

> Lees artikel ... 
Vijftig jaar ooievaarsbescherming
Terugblik, 50 jaar na de start van het herintroductieproject
Vogels, winter 2019
> Lees artikel ...

Ooievaars in de lift
radioreportage
Vroege Vogels Radio, 17 november 2019
> Beluister de reportage ...


Ooievaars op trek ... of niet?

Over trekgedrag en overwintering
Eigen publicatie STORK, januari 2020
> Lees artikel ...
STORK houdt ooievaars scherp in de gaten
Over ooievaars en STORK
tijdschrift Boerenvee, 10 januari 2020
> Lees artikel ...


Ooievaars lijden onder nat weer
Sovon Nieuws,  27 juli 2021
> Lees artikel


Bijzonder bezoek in Drenthe

Over een ontmoeting tussen zwarte en witte ooievaar
Eigen publicatie STORK, januari 2020
> Lees meer ...

 


In de kantlijn

 

Broed- en nestgegevens
invoeren

   

Nestkaart Ooievaar
voor het melden van
(broed)gegevens.

Beleef de Lente 2021
> Lees meer ...

Wintertelling 2022
> Lees meer ...

Terugblik broedseizoen 2021
> Lees meer ...

Ooievaars en weidevogels
> Lees meer ...

STORK-nieuwsbrief
> Aanmelden of afmelden

Radio, TV en film
> Beestenbrigade Missie Ooievaar
> Ooievaars in het nieuws

Melden dode ooievaar
> Ooievaars in de problemen


Trends in broedprestaties van Nederlandse Ooievaars
Resultaat van 50 jaar onderzoek
> Lees meer ...


Brochure Ooievaar
> Lees meer ...


'Zeg kleine ooievaar'
> Lees meer ...


> Lees meer ...

Privacy Statement STORK
> Lees meer ...

 STORK wordt financieel mede-ondersteund door Vogelbescherming Nederland.